PŁACISZ BY POMÓC

krs:   0000 46 48 88 nip 895202214 regon 022155317
telefon: +48 512 074 044
email:   anna.krysiak84@gmail.com email: placiszbypomoc@gmail.com

 

Cele fundacji


CELE FUNDACJI:

 • Zebranie funduszy na pracownie artystyczno – malarską  osób niepełnosprawnych
 • Zebranie odpowiedniej kwoty pieniędzy na dostosowanie i modernizację, opłaty lokalu, który będzie przeznaczony dla osób niepełnosprawnych,
 • zapoznanie klientów z mieszankami kaw pochodzących zarówno z dużych jak i małych włoskich palarni,
 • zbieranie funduszy na klub muzyczny
 • zwiększenie integracji osób niepełnosprawnych tak aby stworzyć miejsce spotkań i aktywizacji osób niepełnosprawnych,
 • inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań dla niepełnosprawnych,
 • propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w ogólnie pojętym poradnictwie obywatelskim,
 •  popularyzacja idei mediacji rodzinnej i społecznej,
 • rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,
 • działalność na rzecz organizacji, których celem statutowym jest : działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów,
 • pomoc w aktywizacji osób niepełnosprawnych w różnych obszarach działalności społecznej i kulturalnej oraz sportowej a także likwidowanie uprzedzeń wobec osób niepełnosprawnych
 • upowszechnianie kultury fizycznej i japońskich sztuk walki wśród dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych a także osób niepełnosprawnych jako formy spędzania wolnego czasu oraz rehabilitacji